Köpvillkor vid näthandel för Proff AB

Dessa avtalsvillkoren (”Villkoren”) gäller mellan dig som kund (”Kunden”) och Proff AB org. nr. 556764-1534 («Proff») vid köp av nätbaserade innehållstjänster (”Tjänster”).
Villkoren är aksepterad när Kunden trycker på knappen märkt “Till betalning”.

1 Om Tjänsten

Tjänsterna ger Kunden möjlighet att köpa information om bolag och näringsidkare baserat på sök i Proff sinadatabaser.
Tjänsterna är beskrivna på www.proff.se/produkter.

2 Kundens skyldigheter

Kunden måste vara minst 18 år för att köpa Tjänsterna.
Kunden är själv ansvarig för att de sökkriterier som kunden har valt framställer den information som begärs av kunden. Kunden är även själv ansvarig för att välje vilken information som inngår i Tjänsterna. Kunden ges möjlghet till att kontrollera detta innan köpet gjennomförs.
Om Kunden inte redan har en användarprofil på Proff, skapas automatisk en användarprofil när Kunden köper Tjänsterna. Kunden är själv ansvarig för att skydda användarnamn och lösenord och för att besitta nödvändig programvara för att använda Tjänsterna. Proff är inte ansvarig för förluster till följd av att Kunden har gett andra åtkomst till sin användarprofil eller på annat sätt fått tillgång till följd av förhållandena på kundens sida.
Kunden är själv ansvarig för att ange rätt e-postadress, telefonnummer och annan information samt för att informera Proff om ändringer i dessa.
Kunden ger Proff tillstånd till att använda den e-postadress som Kunden har angett till att leverera Tjänsten, och till att rikta förfrågningar till Kunden. Kunden ger Proff tillstånd till att skicka push-meddelanden eller andra meddelanden via Tjänsten. Kunden kan själv justera vilke(n) meddelande/information de önsker att ta emot under ”inställninger”.
Tjänsterna omfattar digitalt innehåll som anses levererat och använt när det laddas ner i samband med köpet. Kunden har derför inte ångerrätt enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler.

3 Proffs skyldigheter

Proff skal leverera den Tjänsten som Kunden beställer enligt dessa Villkoren.
Proff frånsäger sig ansvar för innehållet Kunden tar emot vid köp av Tjänsten. Proff är ej hellre ansvarig för felaktig användning av informationen/Tjänsten och ej hellre ansvarig för ekonomisk förlust (direkt eller indirekt) till följd av att informationen är felaktig eller missvisande.

4 Äganderätt och immateriella rättigheter

Kunden har bara rätt till att använda den informationen Kunden tar emot vid köp av Tjänsterna i egen verksamhet. Detta inkluderar inte försäljning av informationen, i något medium eller format, varken hela eller en del av den information som kunden tatt emot vid köp av Tjänsten.
Alla rättigheter till Tjänsterna, deras struktur, organisation, källkod och dokumentation tillhör Proff. Kunden samtycker till inte att sälja, licensiera, hyra ut, låna ut, överföra eller distribuera mjukvara eller Tjänst till tredje part. Dessutom godkänner du Kunden till inte att modifiera, anpassa, översätta eller extrahera programfilerna för användning i andra program

5 Pris och betalning

Det nuvarande priset för köp av Tjänsterna anges på www.proff.no/produkter. Alla priser ar angivna i SEK är exklusiv moms.
Kunden betalar för köp med Proffs leverantör av betalning. Betalningslösningen är integrerad i nätbutiken.

6 Ansvar vid avtalsbrott

Den part som hävdar att den andra parten bryter mot villkoren, måste reklamera så snabbt som möjligt, och senast en månad efter de omständigheter som ligger till grund för klagomålet inträffade.
Om Tjänsten är bristfällig, kan Kunden kräva att Proff korrigerar felet. Om ditt förhållande inte kan åtgärdas inom rimlig tid, eller upprepade försök misslyckas, har Kunden rätt till prisavdrag.
Proff är inte ansvarig för indirekta förluster till följd av förhållandena i Tjänsterna. Proffs skuld är i varje fall begränsad fram till maximalt 2 000 SEK per skada genom vanlig vårdslöshet, och tills ett maximum av 10 000 SEK per krav grov vårdslöshet. Förekomster som orsakas av samma omständigheter, betraktas som en förekomst..
Ved gjentatte vesentlige brudd på Vilkårene, der, har den andre parten rett till att bringe Avtalen till opphør med umiddelbar virkning dersom forholdetinteär rettet innen rimelig tid.
Vid upprepade betydande brott mot Villkoren, har den andra part rätten till att häva avtalet med omedelbar verkan om forholdet inte är korrigerat inom en rimlig tid.

7 Behandling av personuppgifter

7.1 Generelt
Proff AB, org. nr. 556764-1534, med registrerat adress Box 7044, 164 07 Kista, är ansvarig för insamling, registrering, eller lagring och fördelning av personuppgifter i samband med med köp av Tjänsterna.
7.2 Samtycke och behandlingsbasis
Proff behandlar de personuppgifter som är nödvendiga för att uppfylle rättigheter och plikter efter dessa Villkoren, jf. personuppgiftslagen.
7.3 Personuppgifterna som behandlas
För att kunna leverera den Tjänsten Kunden har köpt vill Proff blant annat samle in och behandla följande uppgifter om Kunden:
• Namn
• Organisationsnummer och namnet på bolaget personen representerar(om köpet skal registreras på bolag)
• Kontaktinformation (telefonnummer, e-postadresse)
Kontaktinformation kan korrigeras av Kunden ved att redigera kontaktinformationen i kundweb.proff.se.
Proff användar informationskapslar (cookies) till insamling av statistik mv. Kunden kan välja att avstå fra bruk av informationskapslar ved att ändra inställningar i nätläsaren. Det vill i så fall inte vara möjligt att logga på eller använda Tjänsten.
Proff vill kunna spara Kundens IP-adress i samband med köp. Sådan information användas bara till statistik och till att samla in demografiska uppgifter på allmän nivå.
Proff föprvarar inte personuppgifter längre än vad är nödvendig för att leverera Tjänsterna.
7.4 Insyn och kontakt
Personuppgiftslagen ger Kunden rätt till att be om tilgång till de uppgifterna Proff har om Kunden. Forespørsler om insyn og frågor eller kommentarer till vår behandling av personuppgifter kan skickas per e-post till kontakt@proff.se.

8 Ändringar

Proff kan när som helst ändra Villkoren. Eventuella ändringer publiseras på innsikt.proff.se/kopvillkor.

9 Tillämplig lag och tvister

Villkor regleras av och tolkas i enlighet med svensk lag.
Partene skal prova att löse oenigheter i samband med Avtalet i godo. Tvist i anledning av Avtalet skall avgöras vid Solna tingsrätt.