Jämför företag

Vem växer mest? Vem är mest lönsam? På Proff kan du lägga samman och jämföra finansiell- och officiell företagsinformation för upp till 10 företag åt gången. Du kan välja företag från träfflista eller från företagens profilsidor att jämföra med varandra.

sammenlignTreffliste-seFrån företagssökets träfflista anger du vilka företag du vill jämföra genom att kryssa i fältet “Jämför” som ligger överst till höger i varje företagsuppgift.

sammenlignProfilside-se

Proff kommer ihåg vilka företag du har valt att jämföra om du gör en ny sökning. Du kan alltså enkelt söka upp en bransch eller ett företag och kryssa i för att jämföra och därefter göra en ny sökning och kryssa i flera företag att jämföra.

När du har sökt upp ett bolag och är inne på dess profilsida så finner du samma funktion för att jämföra uppe till höger intill funktionerna för utskrift och att dela.

sammenlign-Felt-Knapp-seNär du markerar Jämför – fältet för ett företag så visas bolaget i en mörk bakgrund  högst upp på sidan. I detta mörka fältet finner du alla bolag du har kryssat i för att jämföra samt knappen för att visa de valda bolagen.

Du kan enkelt ta bort de valda företagen genom att klicka på krysset efter varje företagsnamn. Om du vill ta bort alla bolagen och avsluta jämförelsen så klickar du på länken “Ta bort alla företag” (under Jämför knappen)

Klicka på Jämför Bolag – knappen när du har kryssat i alla företag du vill jämföra.

sammenlign-grafTall-LastNed-se

Överst i sammanställningen visas förhållandet mellan företagens omsättning som en rad olika grafer (ett för varje år). Klicka på knappen till väster ovanför graferna.

sammenlign-Aar-Scroll-se

Under graferna ligger information om varje bolag i respektive kolumn. I sammanställningen visas ett räkenskapsår åt gången. Du kan bla flytta dig fram och tillbaka mellan räkenskapsår med hjälp av knappen till vänster (under graferna).

Om du lägger jaämför mer än 5 bolag samtidigt kommer det att dyka upp en horisonell rullist rakt ovanför bolagen i tabellen. Använd rullisten för att se flera kolumner.

När du är färdig med med jämförelsen gör du bara en ny sökning eller väljer en annan tjänst från Proff-menyn. Klicka på länken “Ta bort” alla företag för att nollställa jämförelsen helt och hållet.